Top 50 Best vLoggers on YouTube (2018)

20. Jenna Marbles (JennaMarbles, 16 Million Subscribers)
Best vLoggers on YouTube
19. Phil Lester (Amazingphil, 3.8 Million Subscribers)
Best vLoggers on YouTube
18. Jack Gap (JacksGap, 4.1 Million Subscribers)
Best vLoggers on YouTube
17. Casper (DiCasp, 7 Million Subscribers)
Best vLoggers on YouTube
16. Vitaly Zdorovetskiy (VItalyzdTV, 9.2 Million Subscribers)
Best vLoggers on YouTube
15. Michelle Phan (MichellePhan, 8.7 million subscribers)
Best vLoggers on YouTube
14. Alfie Deyes (PointlessBlog, 5.4 Million Subscribers)
Best vLoggers on YouTube
13. Connor Franta (ConnorFranta, 5.6 Million Subscribers)
Best vLoggers on YouTube
12. Dan Howell (danisnotonfire, 6.2 Million Subscribers)
Best vLoggers on YouTube
11. Shay Carl (Shaycarl, 1.6 Million Subscribers ; Shaytards, 4.8 Million Subscribers)
Best vLoggers on YouTube